5 เสือจุลินทรีย์ไทยได้มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ช่วยไทยไร้สารพิษ

5 เสือจุลินทรีย์ไทยได้มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ช่วยไทยไร้สารพิษ

พัฒนาการด้านความปลอดภัยในเรื่องอาหารและสุขภาพก็มีความก้าวหน้ามากขึ้น การผลิตพืชผักผลไม้ภาคการเกษตรก็พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ใช้ในการปราบ โรค แมลง เพลี้ย หนอน รา ไร ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ก็สามารถก้าวเข้ามาทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของต่างประเทศได้ โดยให้พี่น้องเกษตรกรได้มีทางเลือกใหม่ ที่ปลอดภัยไร้สารพิษมากกว่า

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในเรื่องการปราบ โรค แมลง เพลี้ย หนอน รา และไร ทั้ง 5 ตัว อย่าง ไบโอแทค (Bacillus thuringiensis ssp) บีทีชีวภาพปราบหนอน ไม่ว่าจะเป็นหนอนกอ หนอนห่อใบ หนอนใย หนอนชอน ฯลฯ, ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว โรคแอนแทรกโนส โรคกุ้งแห้งในพริก, อินดิวเซอร์ (Trichoderma harzianum ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดโรคใบด่าง ใบดำ ใบจุด ใบฉ่ำน้ำ โรครากเน่าโคนเน่า, คัทออฟ (beauveria bassiana ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง, ฟอร์แทรน (metarhizium anisopliae ssp.) จุลินทรีย์กำจัดปลวกร้ายในอาคารบ้านเรือน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ

ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านชีวภาพที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการนำไปป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ไม่ว่า จะเป็นเพลี้ย หนอน รา และไร ที่จะเข้ามาทำลายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม โดยไม่ต้องหันกลับไปใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้สุขภาพของเราต้องเสื่อมโทรม และถือว่าเป็นการทำบุญให้กับตนเองในฐานะผู้ผลิตอาหารป้อนสู่เพื่อนมนุษย์โลกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ได้บริโภคแต่สิ่งที่ดีๆ มีคุณภาพ และช่วยประหยัดเงินตราออกนอกประเทศ ลดการนำเข้ายาฆ่าแมลงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปีหนึ่งๆ ก็เกือบแสนล้านบาท

5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพทั้ง ไบโอแทค (Bacillus thuringiensis ssp), ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis ssp.), อินดิวเซอร์ (Trichoderma harzianum ssp.), คัทออฟ (beauveria bassiana ssp.), ฟอร์แทรน (metarhizium anisopliae ssp.) ยังได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านมาตรฐานต่างๆ ในระดับที่มีความปลอดภัยสูง ถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าน้ำปลาถึง 10 เท่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (ผ่านการทดสอบความเป็นพิษที่เรียกว่า LD50) สามารถนำไปใช้ในการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชและเกษตรอินทรีย์ (Organic) ได้กับพืชทุกชนิดรวมถึงเห็ดต่างๆ ด้วยนะครับ

ผ่านการรับรองจากสำนักพัฒนาระบบ และการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชให้เป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร (Organic Thailand) และที่สำคัญนะครับท่านที่มักจะปวดหัวหงุดหงิดกับการอุดตันหัวฉีด   5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพที่ผ่านระบบกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้สามารถละลายน้ำได้ 100% ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหัวฉีดอุดตัน มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (QC) สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุก Lot ของการผลิต และอยู่ในรูป Pure Spores พร้อมใช้งานในทันที โดยไต้องนำไปหมักหรือแช่น้ำก็ได้ การใช้งานทำให้ใช้สะดวกและช่วยประหยัดเวลา อีกทั้งชมรมเกษตรปลอดสารพิษเรา มีการติดตามวิวัฒนาการและการปรับตัวของโรค และแมลงศัตรูพืช เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้พี่น้องเกษตรกรหมดห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการของผลิตภัณฑ์เมื่อประสบพบเจอกับโรคแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และเมื่อมีปัญหาก็สามารถปรึกษาสอบถามไปยังฝ่ายวิชาการของชมรมฯได้ตลอด ทั้งทางโทรศัพท์ 02 986 1680 -2, Line : tga001, tga002, tga003, tga004, www.thaigreenagor.com

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: