5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรไทยใช้แทนการนำเข้าสารเคมีต่างประเทศ

5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรไทยใช้แทนการนำเข้าสารเคมีต่างประเทศ

ข่าวคราวเกี่ยวกับการรุกรานพื้นที่เพาะปลูกของนักลงทุนจีนที่บุกไปปลูกกล้วยในประเทศลาวประมาณ 10,000 เฮกตาร์ก็ราว 62,500 ไร่ ทำให้ทางการลาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกับต้องรีบออกมาดูแลแก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของเขามิให้ถูกนักลงทุนจีนกลุ่มนี้กระทำย่ำยีให้เสียหายมากไปกว่านี้

เพราะว่านักลงทุนจีนเหล่านี้มีการลักลอบนำเข้าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่มีพิษรุนแรง รวมถึงแรงงานเครื่องจักรต่างๆ จากประเทศตนเองเสียเกือบหมด จนประชาชนคนลาวแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น การอาบชโลมสารเคมีภาคการเกษตรลงไปในผืนดินแผ่นน้ำอย่างไม่บันยะบันยังทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ลาวจึงต้องออกกฎหมายควบคุมและห้ามขยายพื้นที่เพาะปลูกจนกว่ารัฐบาลจะตรวจสอบและอนุญาตเสียก่อน

ในประเทศก็ใช่ว่าจะหลีกลี้หนีห่างจากทุนจีน ทางจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ก็มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการที่บริษัทคนจีนให้คนไทยจัดตั้งบริษัทบังหน้าไม่กี่คน เป็นนอมินี แล้วเอาคนจีน แรงงานจีนเข้ามาบริหารจัดการ และลักลอบใช้สารเคมีจากประเทศตัวนำเข้ามาทางเส้นทางเศรษฐกิจ R3A ใช้ทรัพยากรบนผืนแผ่นดินไทยอย่างคุ้มค่า แล้วก็ขนผลผลิตกลับไปยังประเทศตนเอง เมื่อทราบข่าวจากชาวบ้าน หน่วยงานรัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงรีบเข้าไปตรวจเลือดหาสารพิษก็พบหลายราย และมีการขยายผลออกไป เพื่อระงับยับยั้งนายทุนจีนกลุ่มนี้ กลุ่มที่ไร้สำนึกความรับผิดชอบต่อการลงทุนในบ้านเมืองคนอื่น

ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มให้ความเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น ไม่ต้องการรับประทานพืชผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้าง รวมถึงรังเกียจกระบวนการเพาะปลูกที่ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อผู้บริโภค เรียกว่าถ้ารู้ว่าแหล่งที่มามาจากการอาบชโลมด้วยสารพิษ คงมีการแอนตี้ไม่ซื้อสินค้าเป็นแน่

ปัจจุบันทางทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษจึงมีบริการผลิตภัณฑ์ชีวภาพปราบโรคแมลงศัตรูพืช ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถนำไปใช้ในการปลูกพืชที่ต้องการ การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชและเกษตรอินทรีย์ (Organic) ได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาระบบ และการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชให้เป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร (Organic Thailand) สามารถละลายน้ำได้ 100 % ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหัวฉีดอุดตัน

ผ่านการทดสอบความเป็นพิษที่เรียกว่า LD50 ทดสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยมากกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า ทำให้สามารถวางใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีทันสมัย มีมาตรฐานในการผลิต และยังมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (QC) สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุก Lot ของการผลิต

ท่านผู้อ่านและพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็สามารถที่จะนำไปใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูหรือยาฆ่าแมลงกันได้นะครับ อย่างเช่น

เสือตัวที่หนึ่ง อินดิวเซอร์ (Inducer) คือไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมทำลายหรือยับยั้งเชื้อราในดิน สาเหตุโรคพืชทั้งราชั้นสูงและราชั้นต่ำ เช่น ทำลายเชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) สาเหตุโรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า โคนเน่า โรคยอดเน่าในพืชไร่ มะเขือเทศ พืชผักชนิดต่างๆ ทำลายเชื้อราไฟทอฟเทอร่า (Phytopthora spp.) สาเหตุโรคราที่ทำให้ผลร่วง ดอกร่วง ใน ลำใย ลิ้นจี่ โรคดอกรวงในทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่า ใน พริก ทุเรียน ส้ม มะนาว พริกไท แตงโม แตงกวา แตงร้าน มะเขือเทศและโรคเน่าเข้าไส้ในกล้วย ฯลฯ

ทำลายเชื้อราสเคอโรเทียม (Sclerotium spp.) สาเหตุโรค โคนเน่า โรคกล้าไหม้ ราเม็ดผักกาด โรคเหี่ยวในพืชผักชนิด ต่าง ๆ มะเขือเทศ พืชไร่ สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง 4. ทำลายเชื้อราไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) สาเหตุโรคเน่าคอดิน กล้ายุบ กล้าเน่า ทำให้ทุเรียนเป็นโรคใบติด ทำลายเชื้อราคอลเลทโททริกัม (Colletotrichum spp.) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง องุ่น ฝรั่ง พุทรา ชมพู่ มะละกอ พริก หอมหัวใหญ่ หอมแบ่ง หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง ทำลายเชื้อราอัลเทอนาเรีย (Alternaria spp.) สาเหตุโรคโรคใบจุดเน่าในพืชตระกูลกระหล่ำ เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว กระหล่ำดอก กระหล่ำปลี บรอคโครี่ สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง พริก ทำลายเชื้อรา ฟิวชาเรียม (Fusarium spp.) สาเหตุโรคใบไหม้ในไม้ผล พืชไร่ พืชผักชนิดต่างๆ ตลอดจนไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ

ต่อไปเป็นเสือตัวที่สอง คัทอ๊อฟ (CutOff) คือเชื้อราขาว บิวเวอร์เรีย ไว้สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชพวกแมลง สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิดทำลายแมลงโดยผลิต เอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (Saprophyte) การเข้าทำลายแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย เมื่อทำการฉีดพ่นสปอร์เชื้อรา คัทอ๊อฟ (บิวเวอร์เรีย) ตกติดอยู่กับผนังลำตัวแมลงเข้าสู่ตัวแมลงทางผนังลำตัว รูหายใจ บาดแผลบนผนังลำตัว ความชื้นเหมาะสมกับการงอก สปอร์จะแทงทลุผิวหนังลำตัว เชื้อราจะงอกสู่ช่องว่างลำตัวแมลงเจริญเติบโตสร้างเส้นใยมากมายทำลายแมลง เมื่อแมลงตาย เส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวแมลงออกสู่ภายนอกตัวแมลง  สปอร์ของ คัทอ๊อฟ (บิวเวอร์เรีย) จะแพร่กระจายไปตามลม ฝนหรือติดกับตัวแมลง เชื้อรา คัทอ๊อฟ (บิวเวอร์เรีย) จึงสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ และเมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะ ทำลายแมลงศัตรูต่อไป

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ฟอร์แทรน (For Tran) หรือชื่อสามัญว่า เมาะไรเซี่ยม เป็นเชื้อราที่มีสีเขียวหม่น เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลาย ชนิด อย่างกว้างขวาง จัดเป็นศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย (Dorysthenes buqueti Guerin.) สามารถทำลายด้วงหนวดยาวได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะที่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัย    สามรถทำลายระยะที่เป็นหนอนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์          จัดว่าเป็นการควบคุมโดยชีววิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง รวมทั้งเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นานกว่า 3 ปี ทำให้มีระยะการควบคุมได้นาน

เสือตัวที่สาม เชื้อรา ฟอร์แทรน (For Tans) เมธาไรเซี่ยมสามารถควบคุมและทำลายแมลงได้โดย เมื่อเชื้อราเมตตาไรเซี่ยมเข้าสู่แมลงทางผิวหนัง หรือช่องว่างของลำตัวรวมทั้งจะสร้างเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยผนังบางส่วนและงอก สปอร์แทงผ่านลำตัวเข้าไป เจริญ และเพิ่มปริมาณทำให้แมลงเกิดโรค ตายในที่สุด แมลงที่ตายด้วยเชื้อราฟอร์แทรน (For Tans) เมธาไรเซี่ยม จะมีลักษณะลำตัวแข็งมีเชื้อราขึ้นปกคลุมลำตัวภายนอกเป็นสีเขียว ซึ่งระยะเวลาในการทำลายจะเร็วหรือช้า ขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง ที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้น มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแสงแดด มีรังสียูวีจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา นอกจากนี้ความรุนแรงของเชื้อ จะรุนแรงมากหรือน้อย ยังขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมของเชื้อ ความแข็งแรง หรือภูมิต้านทานของแมลงอีกด้วย

ส่วนเสือตัวที่สี่ ไบโอแทค (BioTact) คือจุลินทรีย์ชีวภาพที่ชื่อว่า บาซิลลัส ธูริงจิเอนซิส เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ค้นพบได้จากธรรมชาติ และสามารถพบได้ทั่วไป จัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในวิธีการกำจัดหนอนแบบปลอดสารพิษ ซึ่งไม่มีสารตกค้างอันตรายใด ๆ และสามารถนำไปกำจัดหนอนได้หลากหลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ หนอนใยผัก หนอนหลอดหอม หนอนคืบกะหล่ำ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแปะใบส้ม หนอนร่านกินใบปาล์ม เนื่องจากการออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงสูง ในการทำลายหนอนเท่านั้นจึงมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นรวมทั้งปลา นก และแมลงมีประยชย์ที่ช่วยผสมเกสรเช่น ผึ้ง ต่อแตน เป็นต้น

และเสือตัวสุดท้ายที่จะช่วยเกษตรกรให้ปลอดภัยไร้สารพิษคือ ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นมีความสามารถในการกำจัดโรคพืชได้ทั้งราและบัคเตรี ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรคกรากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม มะนาว มะละกอ สับปะรด และยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา ฟัยท็อปทอร่า(phytophthora spp.) โรคเกล้าเน่ายุบ ในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ ถั่ว พริก ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดจากเชื้อเรา พิธเธียม (Pythium spp), ไรซอคทอเนีย (Rhizogtonia spp), และ สเคอโรเที่ยม (Sclerotium spp.) และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) สามารถกำจัดเชื้อราที่เป็นศัตรูของเห็ดได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นราดำ ราเขียว ราขาว ราเหลือง ราเมือก ฯลฯ โดยที่ ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) จะทำอันตรายต่อเห็ดแต่อย่างใด

ก็ขออนุญาตฝากไว้ให้พี่น้องเกษตรกรลองพิจารณานำไปใช้เป็นทางเลือกทดแทนสารเคมีที่เป็นพิษต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระยะยาว ทำให้ต้นทุนทางธรรมชาติของลูกหลานเราในอนาคตลดน้อยถอยลงทุกวันโดยมีสารพิษปนเปื้อนอยู่นั่นเองนะครับ

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: